brunon olbrycht

Odnośniki

Jestem, jaki jestem... I tak się nie zmienię!!!

Temat: Postawa Ukraińców podczas kampanii wrześniowej.
...intencje władz wobec prawosławia - nie uzyskała oficjalnego, jawnego poparcia ze strony polskich sił politycznych, prasy, a nawet Kościoła rzymskokatolickiego, choć niewątpliwie leżała w jego interesie. Mirosława Papierzyńska-Turek, Chcieli prawosławie w Polsce wykorzenić, "Przegląd Prawosławny", 1998, nr 7, s. 8. Początek akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej - wiosna 1938 r. Fakty historyczne Gen. bryg. Brunon Olbrycht Momentem najbardziej radykalnych działań skierowanych przeciwko Kościołowi prawosławnemu i ludności ukraińskiej Chełmszczyzny i Południowego Podlasia był rok 1938, gdy rozpoczęto tu tzw. akcję polonizacyjno-rewindykacyjną. Akcja ta odbywała się pod niezbyt odpowiadającym rzeczywistości historycznej hasłem: rewindykacji tego wszystkiego co niegdyś w czasach przedrozbiorowych było polskie i...
Źródło: 1939.pl/fn/viewtopic.php?t=395Temat: Wieczny konkurs - odsłona piąta
Tak tylko się wtrącę w sprawie tych Polskich generałów w niemieckiej niewoli, było ich 51 plus Unrug. 33 + Unrug , 7 z Powstania i z Rumunii 11. Generałowie : Alter, Kleeberg, Młot-Fijałkowski, Zulauf i Brunon Olbrycht są wliczeni do liczby 33 .
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=17269


Temat: Wieczny konkurs - odsłona piąta
Plus 4, którzy zmarli w niewoli: Alter, Kleeberg, Młot-Fijałkowski, Zulauf. Jeden został również zwolniony z oflagu: Brunon Olbrycht. Jak nazywał się ostatni polski pilot poległy w szeregach RAF-u?
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=17269
Powered by MyScript