briusow

Odnośniki

Jestem, jaki jestem... I tak się nie zmienię!!!

Temat: "Scytowie" ideologia eserowców
...zbuntowani, pragnący żyć i przeo­brażać świat zgodnie z własnymi poglądami na temat prawa, sprawie dliwości i sztuki, niechętni ‟staremu światu” postrzeganemu jako zamknięty, statycz ny, nietwórczy. Tym ‟sta rym światem" miała być zarówno Europa, jak i zeuropeizowana Rosja, a zwłaszcza rosyjskie mieszczaństwo i burżuazję, dla których wartości materialne są ważniejsze niż idee. Już w 1905 r. Walerij Briusow napisał wiersz ‟Hunny przyszłości” wołając: I gdzie jesteście, o Hunny przyszłości, Co nad światem jak chmura ciążycie? Słyszę, słyszę, jak w dzikiej wściekłości Po nieznanych pamirach tętnicie. [...] Wszystko trudem zdobyte wiekowym, Zniknie może bez śladu na świecie? Jednak - hymnem was sławię surmowym, Niszczyciele, co mnie stratujecie! Inny poeta - Władimir Sołowiow - pisał zaś: Choć imię dzikie -...
Źródło: forum-eurazja.yoyo.pl/viewtopic.php?t=167Temat: Artykuł w Wikipedii
W "Historii Regimentu" (na stronie) wśród dat bitew pułków poprzedzających WMP duża ilość błędów językowych, co wynika chyba z mechanicznej, fonetycznej transliteracji nazw z materiałów rosyjskich, np. powinno być Gross-Jaegersdorf, Zorndorf i in. Korekta: 1706 gen-mjr Briusow (ros.) albo Szkot Bruce (na pewno nie BRJUSU) 1736 - 1739 Perekop i Bakczysaraj (takie formy funkcjonują w polskim) 1769 - 1773 Chocim, Braiłów [ob. Braila], Silistra (j.w.) Nazwy z wojen szwedzkich 1741 - 1743 i 1788 - 1790 (Wilmanstrand, Gerkfors) wymagają weryfikacji z mapą i źródłami (w materiale podano bowiem wersję fonetyczną z rosyjskiego). Są to prawdopodobnie miejscowości z terenu Finlandii, Karelii lub Ingrii, choć nie...
Źródło: wmfp.pl/forum/viewtopic.php?t=4716


Temat: Wasze zakupy książkowe
...Makownica - Tit Kosmokratow (Włodzimierz Titow): Samotny domek na Wyspie Wasiljewskiej - Aleksander Puszkin: Dama Pikowa - Włodzimierz Odojewski: Bajka o ciele martwym nie wiadomo do kogo przynależącym - Mikołaj Gogol: Wij - Michał Lermontow: Sztoss - Aleksy K. Tołstoj: Rodzina wilkołaka - Fiodor Dostojewski: Bobok - Iwan Turgieniew: Pieśń triumfującej miłości - Mikołaj Leskow: Zjawa w Zamku Inżynieryjnym - Antoni Czechow: Czarny mnich - Walery Briusow: Siostry - Fiodor Sołogub: Maleńki człowiek - Michał Arcybaszew: Bajka starego prokuratora Z. Kulcsar "Tajemnice i skandale średniowiecza" - prawdę mówiąc zachęcił mnie tytuł
Źródło: gotyk-forum.pl/viewtopic.php?t=2553
Powered by MyScript