braciagrbic@wp.pl

Odnośniki

Jestem, jaki jestem... I tak się nie zmienię!!!

Temat: Medioznawcy mają swoje Koło Naukowe
Medioznawcy mają swoje Koło Naukowe Radosna (mam nadzieję, że dla wielu) wieść. Decyzją J.M. Rektora powołane do życia zostało Koło Naukowe Medioznawców UJ. Patronem Koła zgodził się być prof. T. Wilk. Informacji na temat planowanej działalności Koła (głównie projekty badawcze, również interdyscyplinarne) udzielam mailowo pod adresem braciagrbic@wp.pl.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12563,24054240,24054240,Medioznawcy_maja_swoje_Kolo_Naukowe.htmlTemat: Konferencja medioznawcza
...Stowarzyszenie "Przyszłość mediów" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji medioznawczej, 29-30 lipca br. w Cieszynie (w ramach Nowych Horyzontów). Organizatorzy zwrócili się do naszego Koła o pomoc przy zadbaniu o prawidłowy przebieg wydarzenia. Słowem - potrzebni są wolontariusze. Zainteresowanych odsyłam na stronę www.mspm.info. Informacji udzielam też mailowo: medioznawcy@gazeta.pl lub braciagrbic@wp.pl. W najbliższą niedzielę, tj. 5 czerwca, odbędzie się spotkanie potencjalnych wolontariuszy z Organizatortami. Zbieramy się o 10.50 w hallu Kina Kijów.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12563,24653788,24653788,Konferencja_medioznawcza.html
Powered by MyScript